Yaratıcı drama etkinliklerinde hedef; çocukların Farklı bakış açılan geliştirebilmeleri ve arkadaşları tarafından geliştirilen farklı fikirlere karşı duygudaşlık kurabilmelerini sağlamak, kazandırılan bu becerilerle sosyal yaşamlarını geliştirerek sağlıklı bir biçimde sürdürebilmelerini öğretmektir.

Bunu yaparken öğretmen; çocukların en doğal davranış biçimlerinden olan “rol oynama” veya “mış gibi yapma” davranışlarını eğitimin bir parçası olarak kullanır. Çocuklar yaratıcı drama teknik ve etkinlikleri ile birçok beceriyi eğlenceli bir biçimde öğrenir ve içselleştirir.