Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin stratejik amacı; cocuğun müzik yoluyla etkin ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamaktır.

Okulumuzun müzik etkinlikleriyle amaçladıkları arasında; öğrencilerin sosyalleşmelerini kolaylaştırmak, kendilerini iFade etmelerine olanak tanımak, dinleme becerisi kazandırmak işitsel gelişimlerini desteklemek, ritmik Farkındalık yaratmak, seçici dinleme becerisi kazandırmak, zeka gelişimini desteklemek gibi kazanımlar yer almaktadır.