Düşüncenin niteliği kavram zenginliğine bağlıdır. Kavramlar dilin yapı taşlarıdır. Kavramlar sözcüklerle ifade edilir.

Ikinci dil öğreniminin erken yaşlarda başlamasının çocuğun sadece dilsel becerilerinin değil zihinsel ve iletişimsel becerilerinin ve öğrenme stratejilerinin gelişiminde de ne kadar yararlı ve önemli olduğunu artık tüm bilimsel kaynaklar kabul etmektedir.

Doğru öğretim stratejileriyle ana dildeki edinimlerle eş zamanlı bir Ingilizce kazanımı çocuğun İlköğretim altyapısında çok gereklidir.

Çocuk İngilizce’ye, doğal konuşma ortamında oyun, drama, şarkı, hikaye ve tüm görsel-işitsel materyallerin desteğiyle başlamış ve hedeflenen dilsel beceriyi kazanmış olacaktır.