Mental Aritmetik kısaca beyin geliştirme ve çalıştırma modelidir. El ve beyin çalışmasının eş zamanlı olarak birlikte çalıştırma içeren bu sistem, beynin sağ ve sol loblarını geliştirmekte, çocuklar çok adımlı sayılar ile olan işlemler sadece akıldan hızlı ve doğru bir şekilde yapmakla çalışan, dil, matematik ve fen derslerinde başarılı oldukları kadar resim, sanat ve müzik yaratma ve özgünlük gereksinimleri alanlarında da başarılı olarak, bütünsel bir yönlendirmeye ulaştıran tam beyin geliştirme ve çalıştırma modelidir. Mental aritmetik faydaları ;

*Özgüveni Geliştirir
*IQ Seviyesini Arttırır
*Zihinsel Dayanıklılığı Arttırır
•Hafızayı Geliştirir
•Yaratıcılığı ve Özgünlüğü Arttırır
•Matematik, Fen, Dil ve Sanat Derslerinde Başarıyı Arttırır
•Çocukların Matematik ve Sayı Korkusunu Yenmesini sağlar
•Odaklanma, Dinleme ve hayal Etme Becerisini Geliştirir.
•Çocukların Gözlem Becerisini Geliştirmesine yardımcı olur.